Henvend deg til vennene med et smil

Rabash, Shlavey Hasulam (Stigens trinn), «They Helped Everyone His Friend»: Det er snarere en annen som er istand til å hjelpe noen, når en ser at ens venn føler seg nedfor. Det står skrevet: «En kan ikke frigjøre seg selv fra fangenskap». Det er snarere ens venn som kan løfte en opp.

Det vil si at det er vennen som løfter en opp fra nedturen til en tilstand der en fylles av oppstemthet og energi. Da begynner en påny å samle styrke og tillit i liv og rikdom og en gjør det som om målet nå er nært forestående.

Rabash, Brev 34: Det er som når man ankommer ens venns festlige begivenhet. Man har ikke seg selv i tankene – om man er i godt humør, eller ei – man tar del i vennens glede. Man skjærer ikke grimaser, men viser et lykkelig ansikt.

Man må sørge for at vennene allerede føler samhold. Og om du danner en sirkel, om du søker kontakt med gruppen, om du ønsker å befinne deg inni den – da finner du glede og krefter, både negativt og positivt. Alt vil innfinne seg for deg med nødvendig styrke og i riktig mengde, for at du skal få avdekke skaperen i samholdet med vennene.

Samhørighet med vennene er en absolutt påkrevd betingelse for å motta hjelp. Men det er ikke riktig å anta at det er vennene som må oppsøke meg. Først (a): henvender jeg meg til dem, deretter (b): får jeg styrke fra dem.                                                                                                                              a – innbefatning i gruppen;                                                                                                                                               b – motta styrke.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 19/2/12, «Advice for the Arava Convention

Kommentarer / Spørsmål