Hva er det øvre lyset?

Spørsmål: Du sier at kabbala er en vitenskap, og det høres fornuftig ut i forhold til de to kreftene i naturen: det å gi og det å få. Hele naturen dreier seg kun om det å gi, og mennesket er det eneste elementet i naturen som forstyrrer balansen og som kan skape ubalanse, og det er derfor vi lider.

Alt stemmer så langt, helt til vi kommer til det punktet der vi skal reparere ubalansen. Da sier du: Ohr Makif. Hmm… Et slags lys kommer ingensteds fra, og korrigerer meg? Det som forvirrer meg mest er at lyset kommer fra en bok. Kan du være så snill å forklare eller definere hva ”lys” er på en praktisk og forståelig måte? Jeg trodde kabbala var en vitenskap om krefter i naturen, ønsker etc. Etter mitt syn er ikke det øvre lyset en vitenskapelig terminologi, og refererer heller direkte til noe esoterisk. Kanskje du kan gjøre denne problemstillingen mer fornuftig og forståelig? Hva er denne kraften som korrigerer oss? Er det en givende kraft? Hvorfor kaller man det da Ohr Makif? Hvordan skal dette ”lyset” kunne hindre lidelse i vår utviklingsprosess? Er det på noen som helst måte knyttet til det materielle lyset?

Mitt svar: Om jeg var deg, med en slik forkjærlighet for vitenskap, ville jeg ha lest ”Preface to the Wisdom of Kabbalah” (Pticha), og kanskje jeg til og med ville ha begynt å studere Talmud Eser Sefirot. Disse tekstene forklarer flere spirituelle problemstillinger i et vitenskapelig språk: 1. Ønsket, 2. Korreksjon av intensjonen fra ”for ens egen del” til ” for skaperens skyld”, 3. Tilfredsstillelse gjennom lyset, nytelsen og skaperen, opp til det nivået av korrigert intensjon som man har utviklet seg til. Det finnes ikke noe annet i kabbala.

Ohr Makif er en kraft som påvirker oss fra en mer korrigert tilstand, og som vi streber mot. Det styres av din innsats på følgende måte: Det driver deg til en høyere og mer altruistisk tilstand med samme styrke som du har investert for å oppnå det, og det er en samhandling mellom to vektorer av ønsker. Den samme gjensidige påvirkningen av krefter eksisterer også i vår verden, når en person streber etter noe nytt. Forskjellen er at når det kommer til spirituell innsats, blir kraften som driver deg til en ny tilstand kalt lys, ikke bare fordi den utvikler deg gjennom dens påvirkning på deg, men den forandrer deg også og gjør at du oppnår en helt ny tilstand, en som er spirituell og altruistisk. Forskjellen mellom denne lyskraften og kraften som trekker deg mot en ny tilstand i vår virkelighet, er at kraften i vår virkelighet ikke trenger å endre deg for å få deg med på noe. Prøv selv for å eliminere enhver tvil.

Kommentarer / Spørsmål