Hva er det de «mater» oss med?

Spørsmål:  Hvorfor har ikke kabbalistene skrevet en bruksanvisning som folk kan bruke?

Svar: Hvis denne boken ville handle om hvordan noe er lønnsomt og man tjener på det, ville folk lese den. Men boken ville handle om å gi opp, om å tildele. Så hvem vil du tilby den til? Hvis jeg hadde hatt noe som kunne interessere vanlige mennesker, ville jeg gjort det for lenge siden. Alle ledende TV kanaler ville ha tilbudt meg intervjuer, «Han har oppskriften på omfattende uendelig nytelse!» Men her finnes tvert imot en psykologisk barriere: Vi er nødt til å overvinne naturen vår og gå videre til neste nivå – og da får vi nytelse.

Så hvordan kan jeg heve meg over dødens «kvelende terskel»? Folk tror de kommer til den neste virkeligheten, den spirituelle virkeligheten, etter kroppens død. Jeg skjønner ikke hvorfor kroppen står i veien for dem, men slik er det de ser det: at kroppen begraves i jorden og sjelen stiger «oppover». Hvordan kan jeg forestille meg tilstanden der jeg dreper egoet mitt? Det sies: «Den som ønsker å leve, må drepe seg selv.» Kun da kan jeg begynne å leve. Men hvordan kan jeg realisere det? Hvordan kan jeg forklare folk dette?

Her tilbyr vi kuren før sykdommen. Først informerer vi folk om sykdommen deres, som vil si at vi opptrer som skaperen, som avdekker krise i menneskeheten. Alle fornemmer i dag vanskeligheter til en viss grad. Hva er diagnosen? Egoet vårt er sykt.

Men det holder ikke. En spesialist må komme og prate med pasienten, slik at han vil lytte. Hvis folk ikke hører, vil sykdommen fortsette å spre seg til smerten får dem til å lytte.

Menneskeheten må få høre hva som er relevant: Hele problemet ligger i feil gjensidig forbindelse mellom folk. Det er grunnen til at de ikke skjønner hvordan de kan leve riktig i den integrerte verden, hvordan de må oppdra barna og hvordan de kan opprette de riktige forholdsformene. De må innse at det er egoet vårt som er problemet. Siden blir vi istand til å fortsette denne samtalen og forklare hvordan folk bør forbinde seg gjennom integrert undervisning.

Da vil folk forstå hva som skjer; de vil forstå hvorfor alle mulige ting får dem til å bli «sprø», hvorfor de må jobbe 14 timer om dagen for at de ikke skal ha tid til å tenke på noe. Det er med hensikt barna undervises slik på skolen. TV kanalene sender serier om mord og voldtekt for å gjøre mennesker til «null», for å få dem til å bli «dyr», for at de ikke skal finne en løsning på livet.

Spørsmål: Hvorfor lager ikke kabbalister en kampanje mot egoet, lignende kampanjen mot røyking? Hvorfor skriver de ikke en bok om hvordan man unngår «egoistisk feber»?

Svar: Kabbalister har ikke den autoriteten og makten som leger har. Baal HaSulam forsøkte å advare folk, men ingen hørte på ham. Når det gjelder «effektive kampanjer», har også de egoistiske motiver. Sigarettprodusentene taper kanskje penger, men andre grupper tjener på det, for eksempel matprodusenter som lager usunn mat. For dem er det lønnsomt at folk ikke dør tidlig av kreft og kan fortsette å kjøpe produktene deres i mange år. Disse produktene gjør folk syke, som videre gjør legemiddelverkene rikere. Det viktigste er å «inngjerde» folk, som dyr, innenfor rammeverket av moderne liv som ikke lar dem ha tid til å tenke for mye på hva som er viktig.

Alt handler om hva enkelte kan tjene på forbrukersamfunnet. Det kunne fortsette i det uendelige, hadde det ikke vært for naturens plan. Vi ville forblitt forbrukerslaver som sluker det vi blir «matet» med av supermarkeder og media, uten valg. Men skaperen har andre planer, så vi nærmer oss sammenbruddet av dagens kapitalistiske trend.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 15/2/13, The Peace

 

 

Kommentarer / Spørsmål