Hva er rettferdighet i praksis?

Spørsmål: I dag snakker alle om rettferdighet; alle er på let etter den i rettferdig krigføring, en rettferdig rettergang. Hva er rettferdighet i praksis?

Svar: Det er når alle føler seg vel, absolutt alle!

Det vil si at man ikke burde regne med seg selv her, men snarere akseptere alle og skape forhold som er slik at de blir godtatt av alle.

Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 3/7/22

Kommentarer / Spørsmål