Hva kan jeg gi skaperen?

Spørsmål: Hva kan jeg tildele skaperen, hvis jeg ikke har noe å gi ham?

Svar: Hva har en baby å gi til moren? Se bare hvor mye glede den gir henne, hvor mye tilfredsstillelse hun får av den. Forestiller vi oss at skaperen behandler oss med uendelig, absolutt og perfekt kjærlighet, hva kan vi gi ham? I det minste en form for respons, et lite smil. Hvis han elsker oss, vil selv det minste skritt vi tar mot ham glede ham. Spørsmålet er bare hva «mot ham» betyr.

Det finnes kun ett mål: å glede skaperen. Det lar seg bare gjøre gjennom tildeling, ved å bli lik ham.

Hva forventer moren av babyen? Hun forventer en reaksjon, som fra et lite menneske: et smil, en bevegelse mot seg. Dette er glede for henne. Moren ønsker å se en manifestasjon av menneskelige egenskaper i babyen, tegn på utvikling. Vi kan lære av dette eksempelet. Dette er hva skaperen forventer av oss – og på den måten gleder vi ham.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 24/10/12, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål