Hva kan samhold gi oss?

Mennesket der punktet i hjertet er vekket live streber framover, mot samhold. Når de først begynner å studere, tenker de ikke på samhold da de ikke har dette behovet ennå. Vitenskapen kabbala lærer oss derimot at nettopp gjennom tilknytninger til hverandre kan vi løfte oss til spiritualitet og krysse Machsom, den spirituelle grensen til gjenopplivingen av den givende egenskapen inni oss.

Vi må knytte oss sammen over Machsom. Fra Machsom i seg selv til den tilstanden der vi alle oppnår fullstendig samhold, fra 0 til 100 prosent, må vi løfte oss gjennom 125 spirituelle samholdsnivåer.

Hele veien, fra det øyeblikket der vi kommer til gruppen, begynner å studere og prøver å knytte oss sammen, kalles forberedelsesfasen. Kabbalister sier at denne perioden kan vare fra tre til fem år, men også lenger siden det er en veldig viktig forberedelse: Uten den vil ikke menneskene forstå hva de jobber mot i det hele tatt.

Mennesket må forberede seg på følelsen av den spirituelle virkeligheten, skape det viktige miljøet for seg selv, begynne å føle det og utvikle seg sammen med det. Man må med andre ord forstå behovet for å knytte seg sammen med andre.

Vi må knytte oss til hverandre igjen, finne tilbake til den tilstanden der vi brukte å være i den uendelige virkeligheten, der vi var knyttet sammen og oppfylte av det øvre lyset. For å fullføre dette må vi temme vårt egoistiske ønske, og dette er ikke enkelt og kan ta flere år…

Fra leksjon 2, Madrid-kongressen 3/6/2011

Kommentarer / Spørsmål