Hvem skal dømmes og hvorfor?

Spørsmål: Skal jeg være tålmodig og ikke dømme vennene mine når gruppen frastøter meg?

Svar: Du må dømme deg selv i stedet for dem, siden den eneste grunnen for at du oppfatter dem på en negativ måte er fordi det er slik egoismen din ser dem. Skaperen samlet alle disse ulike menneskene i én gruppe, og ønsker at du skal knytte deg til dem. Han gir deg en følelse av at du misliker dem, og ditt egoistiske ønske presser deg bort fra samhørigheten. Dette kalles å avdekke ondskapen inni deg, som det står skrevet: ”Jeg skapte den onde tilbøyeligheten, og jeg skapte Toraen for å korrigere den”.

Nå må jeg tiltrekke meg lyset ved hjelp av studiene med kun ett mål for øyet: Å knytte meg til menneskene i gruppen, som jeg samtidig støter fra meg. Jeg trenger ikke noe annet. Om min holdning til dem endrer seg som et resultat av studiene, betyr dette at Toraens lys har påvirket meg og at jeg har tilegnet meg den givende egenskapen.

Målet er med andre ord ikke å knytte seg til en venn eller å korrigere din egoisme. Dette er bare verktøy. Målet er å tiltrekke seg egenskapen til skaperen, hans bilde, gjennom å tiltrekke seg lyset.

Det er derfor alt er lagt opp slik at jeg støter vennene mine fra meg. Slik vil jeg ha behov for påvirkningen av lyset, som vil gi meg skaperens egenskaper, ellers vil det være unødvendig. Det betyr at vi ikke skal tenke på behovet for å korrigere noe, men heller på det faktum at vi oppnår målet ved hjelp av korreksjonene.

Fra leksjonen 18/02/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål