Hvem står sist i køen for å motta lys?

Spørsmål: I dag klarer jeg ikke en gang å be om å bli korrigert selv, så hvordan skal jeg klare å be om dette for hele verden?

Svar: Å be for en selv eller for hele verden er det samme. Tenk deg at du ikke har nok luft. Vi må jo alle puste, så om andre ikke har luft, så har ikke jeg luft heller. Om det finnes luft, så vil den være for alle. Den kan ikke deles opp.

Det er umulig å be om individuell korreksjon siden korreksjon er basert nettopp på vår samhørighet. Man kan ikke be om lys for seg selv siden lyset er en universell giverkraft som eksisterer mellom oss. Om jeg er et element i et elektrisk nettverk, hvordan kan jeg da be om at strømmen kun skal gå gjennom meg? Den kan ikke nå meg om den ikke også kan gå gjennom hele nettverket.

Dette hjelper oss med å forstå naturen til den globale, helhetlige virkeligheten som vi begynner å føle nå. Du kan ikke be om noe for deg selv, det vil ikke hjelpe. Om du fortsetter å prøve å isolere deg, vil du kun trekke til deg flere prøvelser.

Du ber for deg selv. Din selvbeskyttelse og ”atskillelse” vil kun hjelpe deg med å forstå ondskapen i deg. Du vil bli tvunget til å innrømme at du spør på feil måte! Hvordan kan denne kunnskapen overføres til deg om ikke gjennom prøvelser? Jo mer du ber for at du selv skal få det bra, jo flere slag vil du få, helt til du lærer at du ikke kan spørre kun for deg selv.

Du vil ikke bare se at det er nytteløst, men også at resultatet blir motsatt av det du ønsker. Ved et visst punkt vil du forstå at tilfredsstillelse kun kan være felles. Om ikke alle mottar lyset, vil ikke du få det heller siden du står bakerst i køen for å motta det!

Prøv å forstå hva skaperen ønsker å vise deg. Så snart du forstår det, jo bedre er det. Om han tross alt må ta i bruk mange prøvelser for å vise deg at du er plassert bakerst i denne rekken, hvor lenge er du villig til å lide? Du må bare lære deg å leve på riktig måte så snart som mulig.

Dette virker helt uvirkelig og lite ønskelig for deg nå. På en annen side har du likevel ikke noe valg: Du vil komme fram til den samme konklusjonen uansett. Prøv alt du kan å lure egoismen din og løp i forkant av prøvelsene ved å be om korreksjon for alt, i det minste lek at du gjør det.

La oss i løpet av leksjonen be om at lyset skal komme og gi oss denne opplevelsen, forståelsen, retningen og et minimum av streben mot målet. La oss i det minste gjøre det av pragmatiske grunner, for å unngå prøvelsene. Alle vil tross alt oppnå tilfredsstillelse til slutt.

Fra del tre av Morgenleksjonen 23/01/2011, Talmud Eser Sefirot

Kommentarer / Spørsmål