Hver gang er som en ny begynnelse

kolle

Israel er et punkt i hjerte som lenges etter å vite hva smaken av livet er, etter å oppdage livets hemmelighet, livets kilde. Det er det som avgjør en persons indre forbindelse med den øvre kraften. Han klarer ikke å forestille seg denne forbindelsen, men den eksisterer allerede. Det er på grunn av den han kalles Israel, Yashar-El (direkte til skaperen), fordi han har denne tilbøyeligheten mot skaperen. Men denne kraften hører ikke til ham, den kommer fra punktet i hjertet som er den gudommelige delen ovenfra som er i ham. Han har ingenting av den øvre bortsett fra dette og vil heller aldri ha noe annet enn det han utvikler fra dette punktet.

Etterhvert som vi stiger de 125 gradene, oppdager vi våre 613 beholdere. Det er for vår del. For skaperens del blir vi tildelt punktet i hjertet og lyset som endrer. Vi kan anvende disse to hjelpemidlene til å korrigere de knuste beholderne våre.

Det viser seg at jeg har en tilbøyelighet til spiritualitet og jeg har 613 egoistiske ønsker. Lyset som endrer er også der, hvis jeg ønsker å tiltrekke det. Så hva er det jeg mangler? Jeg mangler en gruppe som jeg oppfyller de 613 ønskene mine mot. Derfor blir jeg ført til gruppen.

Så jeg har et punkt i hjertet, 613 knuste ønsker, en gruppe og lyset som endrer. Jeg har alt jeg trenger. Nå må jeg bare kople dem riktig sammen. Hvis jeg integrerer alle disse komponentene riktig, arbeider lyset og påvirker de 613 ønskene mine; punktet mitt i hjertet blir styrket av dem og da kan lyset avdekkes i de 613 ønskene, som kalles skaperens avdekkelse for skapningen.

Slik avslutter vi ett stadie og alt skjer om igjen fra begynnelsen av. Punktet i hjertet blir også fornyet, siden det er blitt sterkere av de korrigerte 613 ønskene på det forrige nivået. Det begynner å lyse og brenne sterkere, siden det i motsetning til det står de 613 nye egoistiske ønskene som er mer hjerteløse enn de forrige. I kontrast til dem er der også et sterkere lys som endrer, om jeg ønsker å ta det i bruk. Jeg har også en gruppe i kontrast til dem, som i henhold til det nye egoet avbildes til meg som mye verre enn den var før. Så igjen arbeider jeg for å sammenkople alle disse komponentene riktig. Det er i sin helhet alt jeg har å gjøre: å opprette riktig forbindelse mellom disse fire komponentene.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 30/6/13, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål