Hver kongress er et skritt videre

Spørsmål: Hva oppnås med speilkongresser?

Svar: Vi er nå i en tilstand der vi begynner å føle at hver kongress tar oss et sprang videre.

For noen dager siden hadde vi, for eksempel, en veldig kort kongress på kun en dags varighet, men den gav oss et markant dytt forover. Folk følte mye der; både samhold og fremgang. De erfarte nye sanseopplevelser.

Så vi begynner å tiltrekke oss det øvre lyset, som vi ennå ikke tydelig fornemmer, men dets manifestasjon føles allerede hos oss. Det er tegn på at vi nærmer oss realiseringen av det og jeg håper hver kongress skal bli et gigantisk skritt videre. Kongressen i Sibir kan derfor bli veldig effektiv.

Fra den virtuelle leksjonen, 2/6/13

Kommentarer / Spørsmål