Hvilken arv etterlater vi oss til våre barn?

Kronikk: (M. Kravchuk, U. Krasnov, V. Malinin, terrahumana.ru): Selv en massiv overgang til nye teknologier vil knapt være effektiv om brukerne av disse teknologiene ikke endrer sin holdning til verden rundt dem, og ikke sier seg enig i at verden er én eneste organisme, mens de selv bare er deler av denne verden.

Mennesket brøt den generelle balansen når det gjelder materiell sirkulasjon i naturen. Størstedelen av industriene, teknologiene og oppfinnelsene som er blitt skapt i løpet av de siste tre hundre årene har kun forbruk og ødeleggelser som mål, og de er skadelige for planeten.

Gjennom sine aktiviteter er det moderne mennesket i motsetning til naturen, og har oppnådd en følelse av at han har vunnet over den og blitt kongen av naturen. Naturen påvirker derimot mennesket i sirkelform, og alt slår derfor tilbake på mennesket selv til slutt. Fra det ene året til det andre presser verdens politiske ledere på oss ideen om at det ikke finnes alternativer til den moderne sivilisasjonen, og at de nåværende forholdene er en unngåelig pris vi må betale for våre komfortable liv.

Styresmaktene hevder at de gir verden energi, mat og arbeid, men de overser det faktum at bruken av disse teknologiene etterlater liten sjanse for overlevelse for disse menneskenes barn og barnebarn. Spørsmålet er: Hvem trenger disse industriene og deres produkter om de truer hele framtiden til menneskeheten? Å akseptere den globale krisen gir ikke profitt for styresmaktene og bedriftene siden de ikke kan løse dette problemet.

Min kommentar: Forskere ser roten av problemet i menneskets motsetning til naturen, og løsningen på krisen er å erstatte egoistiske instinkter med et spirituelt prinsipp. Implementeringsmetoden er likevel fremdeles uklar for dem. I deres egen natur befinner de seg alle langt fra den praktiske løsningen. Meningene til verdens vitenskapelige samfunn må organisere seg slik at de blir spredt over hele verden  og blir så sterke at de påvirker styresmakter (oppover) og menneskene (nedover) for at styresmaktene skal vedta tiltak når det gjelder den helhetlige og globale utdannelsen til menneskeheten.

Kommentarer / Spørsmål