Hvordan kan et økonomisk system anbefales uten å være i konflikt med menneskerettighetene eller med dyrevelferd?

Michael Laitman, i Quora: How can an economic system be devised that is not in conflict with the rights of humans or animals?

Et økonomisk system som dette må korrespondere med loven om altruisme. Hver og en skulle bare bruke det han trenger for å overleve, og gi resten til rettferdig fordeling mellom alle.

På denne måten klarer kroppens celler å opprettholde liv. Hver celle får det den trenger for å opprettholde seg selv, og gir så resten til hele kroppen. Med andre ord, hver celle bruker ikke mer enn det nødvendigste, ellers er den i sitt vesen og sin aktivitet rettet inn mot å forsyne kroppen som helhet med livskrefter.

Ifølge dette samme prinsippet skulle vi fungere i det menneskelige samfunn. Vi skulle leve av bare den lille delen vi trenger for å overleve, og så gi det som er til overs til hele samfunnets behov. På den måten ville vi fordele produkter mellom alt etter som hvor mye hver person bruker og trenger. Slik vil alle bli like mye verdt, fordi alt som er til overs vil leveres til menneskeheten som helhet.

Alle ville da oppnå balanse. På denne måten kan vi avstemme oss i samsvar med naturens generelle altruistiske lov. Den omfatter oss og er aktiv i det menneskelige samfunn, selv om vi ikke kan iaktta dette med vår nåværende persepsjon.

Å motta for vår egen del i samsvar med det vi trenger, og gi til samfunnet det vi kan, det er måten vi kan oppnå å få en positiv respons fra naturen på. Da vil det ikke være katastrofer, tsunamier, sykdom, epidemier eller kriger. Alle vil leve et fredelig, trygt og sunt liv. Naturen selv vil sørge for en god, likeverdig og komfortabel eksistens for alle. Om vi derimot ikke gjør regning med denne generelle altruistiske naturloven, vil det føre til at vi utrydder oss selv.

Vi må fullt ut forstå naturens lov om altruisme i vår tid. På grunn av denne lovmessigheten blir vi stadig mer koplet til hverandre og avhengige av hverandre.

Baseer på et Q&A med Kabbalist Dr. Michael Laitman, 9 September 2006. Skrevet og redigert av studenter til Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Kommentarer / Spørsmål