Hvordan kan vi hjelpe lyset?

Fra Rabashs leksjon: Det er umulig å arbeide uten drivstoff. En må føle at en får noe utav det. En kan ikke arbeide uten å ha et mål. Målet vårt er å kunne føle hvem det er vi arbeider for.

Folk spør ofte hvordan de kan undersøke hvor nær den spirituelle virkeligheten de er kommet. Dette avgjøres uttrykkelig ifølge klargjøringen av hvem det er jeg arbeider for. Jeg har avansert om jeg begynner å oppføre meg som om jeg ikke står overfor skaperen, men ved hans side, på hans side og forsøker å hjelpe ham, står til hans tjeneste og arbeider i samsvar med hans program.

Jeg tenker på hvordan jeg kan gi lyset muligheten til å påvirke meg mer, hvordan jeg kan bistå lyset til å gå dypere inn i alle ønskene mine og forbinde dem. Jeg føler jeg er skaperens slave og knytter meg mer og mer sammen med ham, under lysets påvirkning.

Ifølge dette tegnet kan vi føle hvordan vi endrer oss. Istedet for å tenke: «meg, meg, meg», er vi nå opptatt av å assistere lyset i å entre ønskene og korrigere dem.

Fra forberedelse til leksjonen, 22/4/12

Kommentarer / Spørsmål