Hvordan kan vi korrigere steinhjertet?

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hvorfor kan vi ikke korrigere steinhjertet?

Svar: Det er umulig å korrigere steinhjertet, siden det er kløften mellom eksistens fra eksistens og eksistens fra fraværende. Jeg kan bare ligne skaperen. Å ligne vil si at jeg former over meg alle former for skaperen som jeg ser. Da tar mottakerønsket en annerledes form av giverglede. Det betyr at jeg kan etterligne ham som en skuespiller, men jeg kan ikke ligne ham i hele mitt indre.

Kun ved alle korreksjonene mine der alt lyset jeg tiltrekker kommer sammen, vil de styre systemet og det vil påvirke meg med lyset som korrigerer steinhjertet. Jeg forårsaker denne prosessen indirekte.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 4/8/13, The Book of Zohar – Introduction

Kommentarer / Spørsmål