Hvordan kurere apati?

Spørsmål: I flere uker har jeg befunnet meg i en slags tåke som har satt en stopper for flere års studier. Jeg forstår knapt ordene lenger. Uansett hvor mye jeg anstrenger meg, er det ingenting som klarer å få meg ut av denne tilstanden. Hva kan jeg gjøre?

Svar: Dette viser at du har gjort en skikkelig innsats. Du deltok sannsynligvis under kongressen og i våre felles tilstander, og du tok imot en stor mengde lys. Gjennom dette lyset ser du nå at du ikke fortjener å få innsikt i egenskapen om å gi. Dine ønsker (Kelim) trenger ikke egenskapen med å gi ennå, og avviser den konstant.

Vi har her med skoddelignende tilstander, forvirring, hjelpeløshet og uvillighet å gjøre. Alt er klart bortsett fra én ting: Hvorfor klarer jeg ikke å heve meg over alle disse følelsene, disse psykologiske hindringene? Hvorfor klarer jeg ikke å fjerne meg fra det, og finne ut av hva skjer med meg? Det er jo tross alt slik en lege stiller en diagnose på pasienten sin også.

Om du gransker deg selv grundig, vil du se at du går gjennom den riktige tilstanden, det rette nivået i den spirituelle utviklingen. Våre vismenn forteller oss at man aldri mister spiritualitet, men heller at man alltid blir løftet videre oppover.

Hvor lang tid vil det ta før du våkner opp fra søvnen? Det er helt opp til deg selv. Prøver du å få tiden til å gå fortere? Din tilstand er gunstig for videre utvikling, men du må frigjøre deg fra den og bevege deg videre så fort som mulig.

Fra første del av Morgenleksjonen 08/12/10, ”Introduction from the Book of Zohar, Article ”Mother Lends Her Clothes to Her Daugther”

Kommentarer / Spørsmål