Hvordan overskride universets grenser?

For å kunne oppnå det spirituelle målet, ledes vi til et særskilt sted med spesielle bøker og en spesiell omgivelse. Det er fordi meningen med livet kun kan oppnås når et menneske overskrider sine grenser.

Vi må altså oppdage kreftene, mulighetene og sinnsstemningene som finnes hinsides grensene i våre liv – hinsides universets grenser. Disse egenskapene er helt forskjellige fra alle andre og kan bare oppnås takket være en særskilt omgivelse, der alle de andre også ønsker å overskride sansefornemmelsen av dette livet.

I utgangspunktet har en person veldig lite styrke, kun et lite ønske. For å kunne overskride grensene i livet sitt og heve seg over det, trenger han enorme krefter. Vi snakker ikke om egoistiske krefter, men heller giverkrefter som står i motsetning til alt som finnes i ham.

Da ledes han til en særskilt omgivelse, der han danner en spesiell forbindelse og oppdager giverønsket sitt. Først virker ikke giveregenskapen tiltrekkende på ham. Men etter hvert får han det riktige inntrykket og innser at han ved hjelp av giveregenskap kan tilfredsstille ønsket sitt om å føle liv utenfor sin egen kropp.

For å oppfylle den drømmen, trenger han stor giverkraft. Derfor får han denne muligheten: «Nå må du handle! Du befinner deg blant andre mennesker og du ønsker ikke å ha noe med dem å gjøre. Du ønsker ikke å gi til dem Dette er klart. Du må føle sorg over din manglende egenskap, for uten den vil du aldri få kontroll over ditt eget liv».

Da begynner han å tenke over om det er verdt det, eller ikke. Noen ganger sier han seg enig, siden han innser at det er den eneste muligheten. Og når man ikke har noe annet valg, føler man seg tvunget til å godta det. Man er villig til å nå giveregenskap, hvis det er det som må til for å kunne heve seg over sitt eget liv.

Omsider begynner han å innse at giverkreftene han mottar fra omgivelsen er det avgjørende i det spirituelle livet. Det er ikke en pris han må betale for senere å kunne motta spirituelt liv i sine egoistiske ønsker. Det er, tvert i mot, selve giverkraften som gir ham dette opphøyde, spirituelle livet og nye sansefornemmelser.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 27/10/11, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål