Hvorfor dømmer vi andre?

Spørsmål: Er det mulig å styrke seg selv og omgivelsene for å klare å unngå å gå i den fellen der jeg hele tiden dømmer og sammenligner andre, som jeg fremdeles ser på som atskilte fra meg selv? Er dette en del av skaperens plan der vi skal forstå feilen i vår egoisme, og slik benytte denne muligheten til å korrigere oss selv?

Svar: Du må løfte deg over alle de negative følelsene og forsøke å se på alle som rettferdige menn, forsvare dem gjennom det faktum at du ser alt inni din egen egoisme. All denne dømmingen skjer nettopp for å gjøre deg i stand til å løfte deg.

Kommentarer / Spørsmål