Hvorfor frykter vi døden?

thumbs_Laitman_198Spørsmål: Er det mulig å krysse Machsom (Barriere) i dødsøyeblikket?

Svar: Naturligvis ikke. Vi befinner oss alle på dyrets nivå. Så, på hvilken måte endrer et dyr seg når det dør naturlig, eller blir drept? Hva oppnås med døden? Fra dette perspektivet er menneske hverken bedre eller verre, enn et hvilket som helst dyr. Men, mens han lever i den kroppslige verden, kan han stige opp over sitt dyriske nivå, og tilegne seg et ekstra nivå som kalles sjelen.

Hvis han ikke skaffer seg denne nye sansen, har han ingen sjel. Når han da går bort, dør den legemlige kroppen.

Spørsmål: Hvorfor oppfatter vi døden som en slik tragisk hendelse? Hvorfor er vi redde for døden?

Svar: Frykt driver oss til å overvinne døden. Den inspirerer i oss det egoistiske ønsket om å oppnå den øvre verden. Når en person forlater følelsen av denne verden, og når følelsen av den øvre verden, frykter han ikke lenger døden og fortsetter å leve i denne verden kun for å stige høyere i den spirituelle verden. Uansett befinner han seg allerede på nivå med den neste dimensjonen.

Fra kabbala leksjon på Russisk 10/11/15

Kommentarer / Spørsmål