I forkant av et kritisk løft

Alle korreksjoner skjer i henhold til prinsippet «fra det enkleste til det vanskeligste». Dette er logisk: Først korrigerer lyset de reneste beholderne, de som befinner seg nærmest lyset, og ved hjelp av dem beveger det seg videre til de mer urene og mer kompliserte beholderne.

Hver eneste beholder har fem kategorier, eller ti Sefirot – med andre ord strukturen til HaVaYaH. Denne strukturen deles inn i fem nivåer i henhold til Aviut (tykkheten) til beholderen: fra nivå null til nivå fire.

Beholderen ble knust på en spesiell måte: Jo høyere oppe nivåene befant seg, jo lengre ned falt de, mens de lavere delene ikke måtte gjennomgå like mange endringer. Nå bestemmer den motsatte rekkefølgen av lysene og beholderne veien mot korreksjonen. Beholderne blir korrigerte gjennom lyset, som finner tilbake til kilden eller det omsluttende lyset (Ohr Makif). Det aktiveres i henhold til den stabile og uforanderlige loven om likhet i egenskaper.

Beholderne korrigeres gjennom ett og ett skritt om gangen. Beholderne som selv vekkes til korreksjon – «lette» beholdere som består av giverkraft – har ikke behov for et spesielt system. De trenger ikke spesielle instruksjoner; de blir på en naturlig måte tiltrukket av samhold, det som hele korreksjonen er bygget på. Disse beholderne på nivå null og nivå én av Aviut kalles «forfedrene».

Beholderne på det andre og tredje nivået av Aviut krever en mer metodisk korreksjon når det gjelder arbeidet med spirituell oppnåelse. De kalles «sønner».

Til slutt har vi beholderne på det fjerde nivået av Aviut, de som ikke kan korrigeres ennå, og de kalles «verdens nasjoner».

Som Baal HaSulam skriver trengte forfedrene en «foreløpig godkjenning fra hele nasjonen». Deres sjeler var verken urene eller adskilte dem imellom, og derfor var det nok for dem å forstå behovet for samhold uten at de måtte gjøre vanskelig arbeid med selvkorrigering ved hjelp av lyset.

Sønnene har mer urene beholdere, og de jobber med egoismen. De fikk metoden som kalles «Toraen», som tillater dem å korrigere seg selv – først i beholderne med giverkraften («førti års vandring i ørkenen»), og deretter i beholderne der de tar imot («landet Israel»). Da de mestret «landet Israel», ble de knust to ganger, og de falt fra nivået til det første og det andre tempelet. De hadde med andre ord skapt beholdere med en altruistisk intensjon, men de var ikke i stand til å holde på dem.

Deretter blandet sønnene seg med verdens nasjoner som ikke deltok i denne prosessen.

I dag er tiden kommet for en felles korreksjon. På grunn av dette kalles alle som vekkes for å bli løftet for «Israel» på grunn av sin streben mot skaperen (Yashar-El). Tidligere refererte forfedrene til seg selv som «Israel», siden de kom fra Babylon og rømte til landet Kanaan – de løftet seg med andre ord fra det egoistiske nivået til det givende nivået. Deretter falt de ned til Egypts tilstand og igjen løftet de seg til giverkraften, passerte Sinaifjellet og fortsatte med korreksjonene i ørkenen og i landet Israel.

Etter den endelige knusningen forsvant begrepet Israel, siden det var ingen som hadde en intensjon om å gi bortsett fra enkelte kabbalister som fantes i hver eneste generasjon – de siste øyene i et hav av egoisme.

I våre dager vil alle mennesker som vekkes for å bli korrigert bli kalt for «Israel» – i henhold til ønsket som skaperen har tent i han, hans framtidige rolle. Det som nå står igjen tilhører kategorien til «verdens nasjoner». For øyeblikket er det slik at de verken ønsker eller er i stand til å høre meldingen om samhørighet. Etter tusener av år med sammenblanding, er alle stort sett i stand til å løfte seg spirituelt.

Kort sagt er det slik prosessen ser ut. Først var menneskeheten i en felles tilstand, «Babylon», og deretter delte denne tilstanden seg i to deler: «Israel» og «verdens nasjoner». Deretter falt Israel ned til Egypt derifra, og det betyr at det oppnådde den onde tilbøyeligheten. Fire hundre år senere klarte det å løfte seg til nivået til Toraen, å bygge et tempel på det nivået der man gjennomfører sin egen, endelige korreksjon. Deretter fant en knusning sted, og Israels sønner falt ned til et eksil som varte i to tusen år. Mot slutten av denne perioden vil alle komme til en felles, endelig korreksjon.

Vår enkle nedtelling begynner ved det første korreksjonspunktet når de falne egenskapene til Bina er knyttet sammen og blandet med Malchuts egenskaper: Alle som vekkes er klare for den spirituelle veien. Korreksjonen skjer i henhold til prinsippet «fra det enkleste til det vanskeligste» – men ikke ved hjelp av Toraen, som var metoden for de tidligere generasjonene, men ved hjelp av læren om kabbala, som er i stand til å lede lyset til oss. Vi finner så tilbake til kilden (Ohr Makif), til den endelige korreksjonen. Det er derfor dette blir avdekket i våre dager.

Fra del fire av Den daglige kabbalaleksjonen 22/11/2011, «The Arvut (Mutual Guarantee)»

Kommentarer / Spørsmål