Ikke alt har sin pris

Spørsmål: Hvorfor er kvalitet mye mer viktig enn kvantitet i den spirituelle virkeligheten?

Svar: Fordi oppnåelsen av guddommelighet er kvalitativ og ikke kvantitativ. Faktisk finnes ingen kvantitet; alt sammen er ett. Der er ett ønske og ett lys – og forbindelsen mellom dem gjør dem til ett. Alt vårt arbeid er kvalitativt.

Takket være sin korrigering erfarer skapningen skaperens vesen og holdningen overfor ham innenfor det øvre lyset. Alt som fra starten av skaptes innenfor  mottakerønsket, i overensstemmelse med skaperens ønske, var ment for å avdekke ham i en viss utstrekning. Han selv, Atzmuto, er fortsatt uoppnåelig, men skaperen har tilegnet en del av seg selv til skapelsen. Derfor skaptes mottakerønsket, som må oppfylles til randen, for å finne ut hvem det skaptes av. Vi kan ikke gjøre mer enn det. Kabbalister antyder at det finnes ytterligere oppstigninger, men vi kjenner ikke til dem.

Så all vår tilegnelse er kvalitativ og der er ingen kalkuleringer. Selv om vi anvender tall, teller vi faktisk ikke kvantitative avdekkelser. Sjekker vi ting omhyggelig, selv i vår virkelighet, vil vi se at det kun finnes kvalitative parametere og ikke kvantitative. Når vi innser at ting ikke er helt identiske, blir kvantitative kalkuleringer umulige.

Men vår forstand og vår oppnåelse er skrøpelig: Foreløpig har vi ingen forståelse for kvalitative parametere og aner ikke hvordan vi kan tilnærme oss dem. Bare på et senere tidspunkt, fra hele beholderen, vil jeg bli istand til å oppdage tings kvalitet og å definere dem nøyaktig – siden de alle vil være en del av meg. I mellomtiden arbeider vi i henhold til kvantitet.

Spørsmål: Så hvordan kan vi måle kvalitet?

Svar: Den avdekkes kun i dypet av ønsket. Men siden vi ikke har noe annet valg, beskriver vi det med kvantitative uttrykk: «125 grader», «6000 år», «600 000 sjeler» osv. Vårt egoistiske språk er basert på kvantitative konsepter – og kvalitet har ingen betydning. Tidligere var det viktig. Men helt siden middelalderen – og selv en tid før det – begynte vi å utvikle oss kvantitativt, mens kvalitet har blitt mindre viktig.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 9/7/12, «Introduction to The Book Of Zohar»

 

Kommentarer / Spørsmål