Ikke bekymre deg om du er nybegynner – kabbala er enkelt!

Et menneske som begynner å studere vitenskapen om kabbala oppdager at hans tidligere begreper befinner seg langt fra virkeligheten. ”Kropp”, ”sjel” og andre kjente begreper får en helt annen mening.

Vitenskapen om kabbala legger alt fram på en veldig enkel måte, og gir deg så godt som ingen sjanse til å bli forvirret. Det finnes et ønske om å få, og inni dette kan vi finne og observere ulike former av den givende kraften. Dette er det eneste som skjer i vår virkelighet.

Avhengig av hvilket nivå du befinner deg på, vil dette være den virkeligheten du opplever. Du kan føle virkeligheten på nivå null, og du kan med andre ord leve i vår virkelighet der det givende nivået er lik null. Vi befinner oss helt nederst, men selv her er det fire utviklingsnivåer: uorganisk, organisk, bevegelig og menneskelig.

Etter hvert som du stiger oppover de 125 nivåene på den spirituelle stigen, vil du oppnå det givende nivået, eller med andre ord: skaperen. På det 125. nivået vil du til slutt oppnå 100 % av den givende kraften.

Vi snakker om likhet i form eller om hvordan skapningen oppnår en givende form over ønsket om nytelse. Du må hele tiden stige oppover i ditt ønske om å ta imot for å kunne tilegne deg formen til det givende ønsket som befinner seg over dette. Formen av den givende egenskapen som du kler ønsket ditt om å ta imot inn i, vil lede deg til det givende nivået siden du har realisert dette i henhold til de kravene som stilles. Det er slik du blir lik og likestilt med skaperen, og utvikler deg til å bli et menneske (Adam).

Dette er egentlig veldig enkelt: Du trenger bare å kombinere to egenskaper på riktig måte, løfte deg oppover en skråstilt stige som er bygget opp av to krefter eller to linjer: den høyre og den venstre. Nybegynnere får tydelige veiledninger. Kabbalister skiller faktisk ikke mellom virkelighetene, alt kommer an på mennesket: Om du utvikler dine evner mot den givende formen, vil du se mer enn du gjør nå.

Fra del fire av Morgenleksjonen 6/1/11, ”The Wisdom of Kabbalah and Philosophy”

Kommentarer / Spørsmål