Ikke la din venn visne

Vi bør alltid hjelpe, støtte og respektere en venn selv om han så vidt jobber med å korrigere sin egoisme; vi trenger fortsatt å oppmuntre ham til å spille sammen som et lite barn.

Når vi godkjenner og støtter ham føler han inspirasjon og selvtillit, som et resultat er han i stand til å gjøre en rekke ting. I motsettning til når vi undertrykker  ham og tar hans selvtillit bort, vil han lide, visne og miste evnen til å realiserer seg selv.

Derfor må vi alltid gi støtte og oppmuntring til våre venner.

Fra den Virtual Lesson 12/23/12

 

Kommentarer / Spørsmål