Ikke la oss bli nødt til å bære deg på en båre!

Hvis du ikke gjør det som er riktig under en nedtur, skaper du en dobbel Machsom (barriere) foran deg. Du burde ha overkommet en Machsom under oppdagelsen av et nytt hulrom, men du utsatte det og mente du ikke hadde krefter til å gjøre det. Nå blir du nødt til å vente til skaperen atter vender seg mot deg, som vil si at de nye betingelsene for korrigering av fenomenet vil realisere seg i deg igjen – men annerledes. Skaperen forandrer èn vinkel, èn energi, med en annen – og gir deg en ny sjanse til å avansere.

Vi samarbeider innenfor et fullstendig system, der hver og èn må fullføre sin del, som avhenger kun av den enkelte, for å garantere hele systemets eksistens og sørge for at det avanserer mot målet. Denne bevegelsen foregår i hele systemet, der hver komponent stimuleres av og er avhengig av andre, i følge rangen av korreksjoner fra bunnen og oppover, i kjeden av Reshimot (informative gener).

Hva skjer med de som ikke realiserer sine Reshimot? Andre blir nødt til å gjøre arbeidet for dem. Så en som ikke utfører oppgavene sine, forårsaker alvorlig skade for alle. Slik skades hele systemet, hele gruppen. En lar ikke gruppen avansere og gjør at de må arbeide med ekstra korreksjoner, for å fullføre det en selv ikke klarte å gjøre. De må bære vedkommede på ryggen, som i en stridskamp, der man må bære alvorlig skadede soldater på en båre. Dette er en trist situasjon for gruppen.

Siden hele systemet er èn helhet og visningen av Reshimot avgjør hvem handler først og hvem handler etterpå – og hvordan vi er sammenkoblet med hverandre – er alle handlingene våre avhengige av hverandre og utfyller hverandre. Ved å ikke utføre oppgaven din i tide, fordømmer du straks deg selv og hele verden – istedet for å dømme deg selv og verden på en skala grunnlagt på faktiske omstendigheter. Du står på en vekt og får den til å vippe mot den ene eller andre siden, ved at du har ansvar for hele verden.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 24/9/12, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål