Ingen alternativ

Når vi beveger oss fra å avvise andre til å forene oss med dem over vår egoisme, da begynner vi å føle det systemet som handler om kommunikasjon mellom oss og alle de andre. Sammenhengen mellom deg og alle de andre kalles å stige opp i verdens grader.

I den utstrekning vi kan redusere de indre avstandene mellom oss og være hjerte mot hjerte med våre ønsker, intensjoner og oppfyllelser i våre innbyrdes forhold, i det samme stiger vi oppover i verdenenes grader. Min egoisme er mellom meg og deg, og deler jeg det opp, får det fem grader: null, en, to, tre og frie.

Når jeg har kommet meg over første grad, da har jeg kommet til gradene i Assiya`s verden. Andre grad er den verden som kalles Yetzira, den tredje er Beria`s verden og så kommer den verdenen som heter Atzilut, det er Adam Kadmon`s verden, den er uten ende – det stedet der vi går helt i ett, uendelig og uten grenser. Slik skjer det.

Når jeg er i denne tilstanden i forhold til deg, da er ingenting vanskelig for meg. Dette er verdenene. På overflaten der vi alle eksisterer er vi knust, av-vist, adskilt fra hverandre av egoisme – vi må bli hele.

Om den øvre verden virker på oss nå, da betyr det at det globale systemet begynner å øke sin virkning. Båndene mellom oss er imidlertid onde og dårlige. Derfor er det slik at om en liten elektrisk frekvens går gjennom oss, det vil si at det skjer en liten sammenkopling, da opplever at hele systemet er i uorden, som i en krise, og det er umulig å gjøre noe med denne tilstanden.

Vi føler det som om vi prøver å komme fri fra hverandre, dette systemet opptar oss stadig mer og vi kommer ingen vei. Tvert imot er vi i et egoistisk forhold til hverandre, det kreves at vi finner sammen og handler sammen. Derfor er dette en global og integrert krise.

Vi ser ingen alternativ foran oss. Vi må samles og slutte oss til dette, enten frivillig, fullt bevisst og det som Kabbalah krever og hjelper oss til, eller lidelsene blir bare sterkere, og vi føler dem stadig mer, til vi innser grunnen til dem.

Fra KabTV’s “I Got a Call. How do you know Kabbalah?” 11/12/13

Kommentarer / Spørsmål