Innsikt til virkelighetens avdekkelse

Dr. Michael LaitmanMenneskets opprinnelse er fra apen og det har gradvis utviklet seg, som den store kabbalisten Ari sa 300 år før Darwin.
Ari sa at menneskets fysiske kropp stammer fra apen, mens det indre, spirituelle innholdet avgjøres av en kombinasjon av de øvre kreftene. Kabbala behandler selve individet og ikke den fysiske kroppen.

Hver og en utvikler seg i henhold til forbindelsen man har med omgivelsen ettersom man absorberer andres egenskaper og meninger. Et menneske vil ikke utvikle seg om det lever alene i skauen. Vi utvikler oss takket være vår gjensidige innlemmelse.

Det sies: «Gå og forsørg hverandre,» som i det spirituelle vil si at alle inkluderer alle andre inni seg og på den måten utvikler seg. I den grad man tar inn i seg andres ønsker, kunnskap og atferd, utvikles man. Ingen kan utvikle seg alene. Man utvikles ikke ved at man blir smartere, men ved at man absorberer fra andre.

Til den grad vi berikes av vår gjensidige innlemmelse, når vi nye vitenskapelige funn og oppdager et nytt samfunn. Det finnes ingen annen faktor vi kan oppdage den nye virkeligheten med, både fysisk og spirituelt, bortsett fra hvor stor innlemmelse og kontakt der er mellom mennesker. Slik utvider vi våre mottakerbeholdere og alle blir beriket takket være andre og vi begynner å se et bilde som er mer og mer sammensatt. Det inkluderer avdekkelsen av nye krefter og lover, utviklingen av vitenskapen og alt avdekkes for oss i henhold til hvor sammensatt vår innlemmelse er i alle andre.

Vi lever i en perfekt virkelighet og alt vi trenger å vite om den eksisterer allerede. Men for å oppdage det, er vi nødt til å innlemme oss og koble oss sterkere sammen med alle de delene som finnes i hver og en av oss. Når vi begynner å samle opp alle disse delene etter knusingen, gjør denne kontakten oss istand til å oppdage virkelighetens visdom, den ekte formen som kalles utviklingen av vitenskap.

Vi oppdager mer og mer av den, siden hver og en av oss er innlemmet i alle andre. Denne sammensattheten, denne forbindelsen, gjør oss istand til å forstå virkeligheten, på tross av atskillelsen, ved å sammenligne pluss og minus, ved å sammenligne motstridende betingelser og egenskaper.

Så selv på hvert nivå i den fysiske virkeligheten, er vår suksess kun avhengig av forbindelsen mellom alle fremmede parter. Dette bestemmer vår mentale og følelsesmessige utvikling, både fysisk og spirituelt, som resultat av knusingen og dens korreksjon.

Kun ved forbindelse og rett gjensidig utfyllelse av hverandre, vil vi finne den generelle essensen av virkeligheten som kalles skaperen, kraften som står bak all virkelighet. Som det står skrevet, «Fra dine handlinger skal vi kjenne deg,» som vil si at vi vil komme til den opprinnelige ideen om at alt skaptes av ham, som et resultat av at vi oppdager virkeligheten, dens krefter og dens ulike fenomen.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 22/9/13, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål