Instruksjoner for spirituell oppstigning

thumbs_Laitman_041_01Kommentar: Du sier at kabbala ikke forklarer mye; den sier: stige opp og oppnå …

Svar: Dette er årsaken til at så mage ikke liker kabbala, meg (Michael Laitman), eller Bnei Baruch. “Hvorfor gir de oss ikke noen svar? Hvorfor fyller de meg ikke? Hvorfor tjener de meg ikke?”

Nei! Vi gir instruksjoner for den spirituelle oppstigning. Instruksjoner er ikke enkle, men de studenter som oppfyller dem, studerer, utforsker og implementerer instruksjoner mellom seg. De som gjør dette av slører kabbala, og de som ikke gjør noe vil ikke avsløre noe som helst. Kabbala er forskjellig fra vanlig vitenskap der man kan lytte å forstå. Kabbala er avslørt kun gjennom en persons indre oppnåelser.

Fra en Kabbala Leksjon på Russisk 3/20/16

Kommentarer / Spørsmål