Integrert oppdragelse kan ikke forveksles med noe annet

Spørsmål: Hvor mange timer med undervisning vil det ta for å forme en integrert visjon inne i en person?

Svar: Jeg er sikker på at en følelse av den nye holdningen til verden er formet i en person i løpet av den aller første timen. Det kan være en og en halv eller to timers trening rettet mot tilkobling og samhandling med andre.

Allerede under den første timen begynner en person å føle at han ser annerledes på folk, på verden og på seg selv. Plutselig oppdager han at det ikke bare er «Jeg individuelt,» men at det finnes noe annet enn det. Han blir veldig tiltrukket av «foruten meg individuelt.» Han føler varme. Gjennom sine samhandlinger med andre føler han tillit og avslapning som om han var i sin mors liv.

Kommentar: Men det finnes mye av denne type trening …

Svar: Dette er ikke psykologi, Det er umulig å forvirre den med noe annet fordi her får en person totalt forskjellige kommunikasjonsmidler –utenfor seg selv. Han begynner å føle verden utenfor seg selv, utover hans egenskaper. Det spiller ingen rolle hvilken egenskaper jeg ble født med og hva slags oppdragelse jeg fikk. Nå begynner jeg å heve meg over mine originale egenskaper, og egenskapene jeg har ervervet til dagens dato. Så begynner jeg å se andre, hva de virkelig er.

Det integrerte miljøet gir uunngåelig en person ekstra sanser. Han begynner å føle verden på en mye bredere måte.

Fra KabTV’s “Integral World,” 11/27/12

 

 

Kommentarer / Spørsmål