Jeg velger dere, brødre!

Hvis en person forstår arbeidets natur vil han begynne å behandle sine omgivelser annerledes, fordi han ser han ikke har noen egne ønsker, alt kommer fra skaperen og  derfor kan han ikke betraktes som en skapning.

Han vil først kalles en skapning når han vender seg mot miljøet og mottar ønsker fra det. Da vil disse ønskene bli tilskrevet ham.

Han må bøye hodet og forstå at kun ønsket som han mottar fra omgivelsene blir kalt Shechina, som er stedet for avdekkelse av skaperen, som kalles Shochen (dveler). Derfor er inkludering i gruppen  helt obligatorisk for spirituell utvikling.

Det sies at kjærlighet for venner er påkrevd: «Elsk din neste, som deg selv.» I denne forbindelsen mellom alle, som kalles kjærlighet, avdekker en person den spirituelle virkeligheten, skaperen.

Faktisk velger jeg ikke mine venner, mitt valg kommer senere.  I begynnelsen fører skaperen meg til en gruppe. Her har jeg ikke noe valg. Mitt valg kommer senere når jeg oppnår virkelig kontakt med dem og må svare på spørsmålet: Hvorfor trenger jeg dette og hva ønsker jeg å motta fra dem?

Slik avanserer jeg, ved hver gang å velge venner, fordi jeg må anse dem alle som betydelige, selv om de for meg virker mer og mer ubetydelige og tomme. Det vil si at nå velger jeg akkurat de vennene skaperen gir meg for at jeg skal utvikle meg spirituelt.

På denne måten avanserer jeg fremover og danner selv, et nytt ønske. Dette ønsket som jeg mottar  fra omgivelsenene, der jeg ønsker å bli lik skaperen, for å avdekke giverkraften,  kalles et menneske.

Alle er forpliktet til å vise kjærlighet til gruppen fordi vi må støtte hverandre. Det kalles gjensidig garanti. Alle garanterer for hverandre, så alle vil ha nok styrke til å avdekke kraften til giverglede og oppnå likhet med skaperen. Det er derfor jeg har ansvar for alle, jeg underskrev deres garanti. Deres spiritualitet er i mine hender, så vel som min spiritualitet er i deres hender.

Hvis en av oss borer et hull i vår felles båt vil vi alle drukne i vårt eget ego, våre egoistiske intensjoner, og vil ikke være i stand til å avdekke skaperen.

Derfor er det at  jo større fremrykning vi gjør for å avdekke skaperen, dess strengere og mer krevende blir forholdenen. Vi må forstå at vi står overfor lysets og ønskets naturlover og det finnes ingen kompromisser eller konsesjoner. Alt blir gjort i henhold til lovene i forholdet mellom disse to kreftene.

Fra første del av Daglig Kabbalah Leksjon 05/07/12

 

Kommentarer / Spørsmål