Jorden er en levende organisme

Dr. Michael LaitmanI nyhetene (fra NaZachot.Ru): «Det er på tide man reviderer definisjonen av en levende organisme, formulert på grunnlag av menneskelig psykologi. I følge den anses kun mennesker og dyr å være former av organisert materie som besitter egenskaper i overensstemmelse med rasjonelt liv.

«Naturlige objekter som avviker vesentlig i størrelse, energiforbruk, levealder, frekvens av forbrenning, anses ikke som «levende og rasjonelt» materie. «Fokus på mennesket» har ført vitenskapen til en blindvei i forståelsen av naturens lover.

«Dette gjelder spesielt forholdet mellom mennesket og planeten. Menneskeheten ødelegger systematisk naturlige deler av kloden og erstatter dem med kunstige, som ofte er unaturlige og noen ganger skadelige for livet på jorden.

«Jorden er ikke bare klar over menneskers eksistens på overflaten og «iakttar» atferden deres gjennom sine sanseorganer, men den kontrollerer faktisk samfunnet. Grunnlaget for denne kontrollen er lovenes geopsykologi – som styrer folk på ubevisst nivå. Den administrerende kroppen er jorden selv, som er organismen menneskene lever i.

«Dessuten, under visse omstendigheter: økning i folkeantall, overskridelse av tillatte standarder, forurensing av deler av jorden med den menneskelige sivilisasjonens avfallsprodukter: atmosfæren, hydrosfæren, eller ødeleggelse av plantelivet – begynner planeten å kvitte seg med irriterende og farlige skapninger som truer den.

«Noen ganger får mennesker ubevisst ordre om selvdestruksjon, som fører til kriger, eller det oppstår viruser som er dødelige for mennesker. Det er på tide vi begynner å se på jorden vår, ikke som et dødt legeme i bane rundt sola, men som en levende organisme.

«Jorden er ikke bare levende, den er en rasjonell skapning. Den kommuniserer konstant med solen vår og med galaksens sentrum. Informasjonen går gjennom kanaler som strekker seg fra jordens kjerne til overflaten.

«Atomsprengninger, mega-dyp boring, avhending av radioaktive og giftige elementer i jordskorpa, forårsaker uro i den levende planeten og den begynner å reagere på handlingene til et lite utviklet menneskelig samfunn. Jordskjelv, orkaner, oversvømmelser – er de første varselsignalene på jorden.

«Naturen og jorden lever sine liv, der alt er i balanse. De besitter egenskapen av selvforsvar og selvrensing i begrenset grad, som viser at der på jorden og i rommet, ikke bare er kamper, men gjensidig støtte og samhandling.

Min Kommentar: Kabbala anerkjenner naturens enhet og universale sinn, helt siden den ble avdekket av Adam for 5780 år siden. I alle kabbalisters skrifter, er holdningen til naturen som til en enestående, rasjonell, høyere organisme. De uorganiske, organiske og levende delene av naturen lever instinktivt i overensstemmelse med naturens lover om harmoni og samhandling.

Kun mennesket er motsatt naturen i alle sine handlinger og får den ut av balanse. Vi har kommet til et kritisk stadie hvor jorden ikke lenger kan opprettholde oss. Som læren om kabbala sier det, vil bare studie av naturens enhet og overholdelse av loven om fullstendig samhandling, tillate oss å gjenoppbygge vår sivilisasjon.

(137555)

Kommentarer / Spørsmål