Kabbala – Metoden for å opphøye mennesket

thumbs_laitman_226Spørsmål: Er det en formel for suksessfulle forhold i kabbalas visdom?

Svar: Kabbalas visdom hjelper oss å nå gode forhold mellom oss, fordi den gjør oss i stand til å heve oss over vår egoisme. Selv om vi alle er egoistiske og vi ser at vi ikke kan kvitte oss med egoet, gjør kabbala at en person er i stand til å stige over egoet, og gjøre det ordentlig.

Derfor, med hjelp av kabbalas visdom, er det mulig å erverve riktige gjensidige relasjoner i familien, med barna, i et felleskap, i en nasjon, i samfunnet, mellom land og i verden. Dette er et stort system med korreksjoner, som vi må absorbere og tilpasse oss til.

Med en gang det i det minste er delvis realisert mellom oss, vil verden begynne å se helt annerledes ut. Selv ved å påbegynne gjennomføringen av opphøyelsesmetoden over egoet, vil vi befri verden for lidelser og deretter vil menneskeheten stige til neste nivå.

Kabbalas visdom er ikke trening, rettleding, eller en psykologi for korrekte relasjoner mellom oss, det er en metode for å opphøye mennesket over ens dyriske egoistiske natur, for å erverve det neste nivået av hans utvikling, nivået der vi overstiger grensene til liv eller død, over alt som gir oss negative følelser i livet.

Spørsmål: Hva vil skje med dem som ikke føler et behov for å forandres?

Svar: Det er ikke så viktig. Folk kommer til kabbalas visdom med ulike intensjoner. Noen ønsker å oppnå noe i dette livet; andre ønsker å vite hvordan de kan bli mer suksessrike og glade. Det er mange mennesker som tror at ved hjelp av kabbala kan de utvide sin forståelse av verden, og på denne måten lykkes i vitenskap, kunst og kultur. Noen tror de kan utvide sitt syn på verden, sitt sinn og sin oppfattelse og at det vil hjelpe dem å skrive bedre, til å finne opp og komponere. Og dette er de menneskene som virkelig spør spørsmålet: “Hvorfor lever jeg? Jeg ønsker å forstå meningen med livet, hemmeligheten bak skapelsens eksistens. Stjerner, uendelige univers, galakser – hvorfor er de der, og meg inne i de? Det er vel ikke mulig at alt dette eksisterer uten grunn.”

En gang var dette et svevende spørsmål. Jeg husker de lærte oss at universet i seg selv er uendelig; når de snakker om nye oppdagelser i dag, forstår videnskapsmenn at universet ikke er uendelig. Så kommer det enkle spørsmålet: “Hvis det begynte på et sted, hva vil det da være når det er over? Har universet grenser, isåfall hva er bortenfor disse grensene?” Menneskeheten har ikke svar på disse spørsmålene. Men siden disse spørsmålene blir formet i oss, bør det da også være mulig å finne svar på dem.

Fra kabbala for nasjonen

Kommentarer / Spørsmål