Kabbalah og okkulte metoder

Spørsmål: Vraker luriansk kabbalah de mystiske, okkulte metodene? Kan materialistisk-orienterte mennesker ta okkulte metoder på alvor? Eksisterer de, eller ei?

Svar: Ingen av de okkulte metodene er ekte. De har ikke noe som helst grunnlag. De er bare et uttrykk for folks innbilning, en fantasi. Mitt doktorat i filosofi (emnet for doktoravhandlingen min er «Filosofi, religion og kabbalah») gir meg grunnlag til å hevde med sikkerhet at kabbalah er en ekte vitenskap.

Siden filosofi og alle våre andre forsøk på å forstå virkeligheten ikke er basert på forskning, men ene og alene på fornuft, som i virkeligheten er basert på det ukjente, er de – ifølge regelen – basert på vår egoisme, uten at vi innser det.

Som resultat av dette, døde filosofien for lenge siden. Alle såkalte spirituelle metoder forsvinner gradvis, siden folk vokser fra dem og ser at de ikke fungerer. Det finnes ingen bekreftelse, eller bevis som underbygger seriøsiteten til disse spirituelle metodene. De er utelukkende basert på følelsene våre og som vi vet, kan følelser være så mangt. Derfor finnes det omtrent 2800 religioner og trosretninger og vi ser at de gradvis er iferd med å forsvinne.

Kabbalah er hverken for eller imot dem. Den står til side for dem; den utforsker naturen, som fysikk og annen forskning gjør. Kabbalahs hovedprinsipp er å undersøke naturen, bli lik den og seire. Kabbalah er en veldig konkret vitenskap; den omtaler ikke sjelen på samme måte som religionene gjør. Sjelen i kabbalah, er uttrykk for en ekstremt seriøs og dyp tilegnelse og innsikt i den verden vi nå lever i. Målet med denne innsikten er at vi holder oss flytende og beskytter oss fra en enorm storm som nærmer seg som svar på vår uvitenhet og manglende vilje til å følge naturlovene.

Fra kongressen i Georgia, 5/11/12, Leksjon 1

Kommentarer / Spørsmål