Kabbalister om oppfattelse av virkeligheten, del 17

Kjære venner, still gjerne spørsmål om disse utdragene hentet fra de mektige kabbalistene. Kommentarene innenfor klammene er mine.

Tanke. Bevegelse. Tid.

En tanke er et resultat av ønsket. Mennesket tenker på det han ønsker, og ikke på det han ikke ønsker. Mennesket tenker for eksempel aldri på den dagen han skal dø. Tvert imot, han vil alltid betrakte sin evighet siden det er dette han ønsker.

Tanken har likevel en spesiell rolle: den forsterker ønsket. Om mennesket har et lite ønske som mangler styrke til å utvikle seg og oppnå det som er ønskelig, men samtidig tenker og betrakter dette ønsket, kan han få ønsket til å vokse, utvikle seg og begynne å kreve at det blir tilfredsstilt.

Det viser seg at tanken tjener ønsket, og ønsket er «jeget» i mennesket. Et stort ønske dominerer mindre ønsker. Om mennesket ønsker å forsterke et lite ønske, er rådet å styrke hans utholdende tanke om ønsket siden ønsket vokser i den grad man tenker på det.

Man må derfor studere kabbala hele tiden, fordi den utholdende innsatsen gjennom tanken øker ens spirituelle ønske helt til det blir den faktiske hersker.

– Baal HaSulam, Shamati (Jeg hørte), Artikkel Nr. 153, “The Thought Is an Upshot of the Desire

Kommentarer / Spørsmål