Kabbalister om oppfattelse av virkeligheten, del 19

Kjære venner, still gjerne spørsmål om disse utdragene hentet fra de mektige kabbalistene. Kommentarene innenfor klammene er mine.

Tanke. Bevegelse. Tid.

Spirituell bevegelse er ikke bevegelse fra sted til sted. Det er heller slik at det refererer til en fornyelse av form siden vi har gitt hver eneste fornyelse av form navnet «bevegelse».

– Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Del 1, “Inner Reflection”, Kapittel 9

Den spirituelle definisjonen av tid er kun en følelse av bevegelser. Vårt sinn ser for seg og tenker ut et bestemt antall bevegelser, som det skjelner en etter en og oversetter som en bestemt «tidsperiode». Om man hadde vært i en tilstand av fullstendig ro med hensyn til sine omgivelser, ville han ikke en gang være klar over konseptet tid.

– Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Del 1, “Inner Reflection”, Kapittel 9

Kommentarer / Spørsmål