Kjærligheten seirer over alt

Spørsmål: Itillegg til den gode atmosfæren vi opplever iløpet av gruppedynamikk og gjensidig påvirkning mellom mennesker, oppstår ulike former for følelsesmessig agitasjon som hat og forskjellige konflikter…

Svar: Jeg tror at slike ting vil oppstå mer og mer. For å kunne komme til enighet og balanse med naturen og med hverandre, har vi behov for en stadig voksende egoisme – til den grad at vi kan trenge inn til de dype lagene av vår gjensidige samhørighet med naturen. Ved å heve oss over det og knytte oss sammen over en så stor motstand, oppnår vi større nytelse, sterkere utstråling av energi og en mer betydningsfull avdekkelse av naturens indre deler.

I vårt samspill med hverandre, spiller egoet rollen som den som setter seg på bakbena, den elektriske motstandskraften som oppstår mellom oss. Jo større motstanden er, jo mer energi produserer vi.

Derfor bør avdekkelsen av egoismen bli større for hver gang og motstanden bør bli sterkere og mer levende. Når vi hever oss over dem, gjennomborer vi naturens mest betydningsfulle dypsindighet. Det er med dette verktøyet vi vil føle den underliggende naturen, på grunn av et stadig større hat som kommer til syne, manglende harmoni og misforståelser mellom oss, som river oss fra hverandre på ethvert nivå og ved enhver anledning.

Dersom vi på trass av alt dette knytter oss sammen, blir samholdet vårt over motstanden selve verktøyet som lar oss oppnå harmoni med naturen. Vår harmoni vil være basert på vår helhetlige samhørighet med naturen, mens dybden av vårt samhold med den, vår forståelse av den, vil avhenge av beseiringen av motstandskraften som oppstår mellom oss.

Fra en samtale om helhetlig undervisning, 12/12/11

Kommentarer / Spørsmål