Kjærlighetsmelodier

Dr. Michael LaitmanNår vi synger melodier skrevet av kabbalister, eller leser salmenes bok, eller andre kabbalistiske tekster, er det viktig å forstå at alle ble skrevet i en tilstand av å være tilsluttet skaperen.
Derfor finnes det ikke noen sørgmodighet, pessimisme eller tunghetsfølelse i arbeidet her.

Alt som kan virke som uttrykk for svakhet eller tristhet er helt motsatte følelser og kommer spesielt fra håp, fra lengsel etter kjærlighet, fra innsiden av lyset som allerede lyser opp fra det fjerne, som morgengryet.

Disse melodiene kan høres ut som moll, i sørgmodighet, med en fornemmelse av tunghet og svakhet, men det stemmer ikke i det hele tatt. De kommer fra et lidenskapelig begjær, tilsluttethet, glede og hengivenhet. Prøv å synge dem og fornemme dem på denne måten.

Det samme gjelder salmenenes bok. All Davids tilsynelatende tragiske poesi, der han gråter over hvordan han må løpe fra alle de som forfølger ham og hater ham og over at skaperen har forlatt ham, ble alle skrevet fra et veldig høyt nivå av å være tilsluttet skaperen. Vi må prøve å føle dette i melodiene.

Fra forberedelsen til den daglige kabbalaleksjonen, 11/9/13

Kommentarer / Spørsmål