Klager på mørket når det er uendelig lys

thumbs_laitman_528_01Spørsmål: Hvordan bør jeg se på samfunnet, må jeg tenke at alle andre allerede forstår alt og kun venter på min korrigering, eller bør jeg tenke at vi alle befinner oss i samme båt, med ett enkelt ønske?

Svar: Vi er sammen uansett hvilken måte du ser det på. På den ene siden er dette en stor og meget avansert gruppe på høyden av slutten av korreksjonen.  På den andre siden er dette et samfunn som venter på meg, mens jeg holder det tilbake og ikke lar det stige. For det tredje, er dette et samfunn der alle er like bortsett fra meg. Som er å si at fra et hvilket som helst synspunkt om samfunnet, ovenfra, på samme nivå eller under, er jeg forpliktet til det.

Jeg mottar alt fra vennene! Men på grunn av min holdning til dem, kan jeg ikke bruke noe de gir meg, stråler til meg. På grunn av min feilaktige holdning til dem, kan jeg ikke utføre en bønn (MAN Mayin Nukvin, en etterspørsel etter giver- egenskapen) for dem. De ønsker å gi til meg og hjelpe meg, men er ikke forberedt til å gjøre det. Deres faktiske giveregenskap mot meg er kun mulig i henhold til min MAN, min forespørsel.

De gjør alt for meg, de forbereder seg til å ta vare på meg, men jeg reiser ikke en bønn MAN for dem. Jeg anser dem ikke som viktige og tror ikke at jeg kan motta alt gjennom dem. Jeg verken tror eller ser dem som de største i generasjonen, så jeg fryser alt her og der.

Spørsmål: Så hvordan kan jeg snu meg mot vennene med en bønn, med MAN?

Svar: Prøv å tro de har alt du trenger. Da vil du ha et driv til å snu deg mot dem. Samfunnet har alt, det befinner seg i en tilstand av Ein Sof (uendelighet)! Men vi kan ikke oppdage det minste lyset av Nefesh de Nefesh der.

Fra den 4 del av Daily Kabbalah Lesson 2/19/14,  Talmud Eser Sefirot

Kommentarer / Spørsmål