Kongress: Samhold av kunnskap og følelser

Spørsmål: Hvordan blir forbindelsen, eller kontinuiteten, mellom leksjonene og de påfølgende seminarene på kongressen i Kharkov? Kommer de til å følge vanlig protokoll, eller ikke?

Svar: Det kommer an på deltagerne der.

På den ene siden ønsker vi at folk får en viss informasjon og kunnskap fra leksjonene. Seminaret, derimot, handler vanligvis ikke om kunnskap, men om følelser. Derfor bør vi forène kunnskap og følelser på en måte som gjør at de gjensidig utfyller hverandre.

Men i prinsippet avhenger alt av publikum. Derfor ønsker jeg å motta spørsmål, forslag og ønsker fra våre venner. Det vil gjøre meg istand til å se hvilket samsvar av kunnskap, forståelse og fornemmelse jeg må ha og i hvilken grad mennesker i Russland i dag oppfatter informasjon følelsesmessig og intellektuelt.

Når jeg har en kongress i Europa, for eksempel, er jeg nødt til å bruke intellektet på en heller kjølig måte. Men gradvis blir folk så involvert at innen kongressen nærmer seg avslutning, snakker jeg allerede med hensikt om å samle dem – og alt utvikler seg fantastisk.

Jeg lurer på hvor lang tid vi kommer til å trenge på kongressen i Kharkov for å oppnå en gjensidig sinnstemning og skape et felles felt? I dette felles feltet vil vi føle dets sentrum, dets varme, dets gjensidighet, tilsynekomsten av nye bølger i det, der vi allerede begynner å fornemme noe høyere enn vår psykologi. Vi vil fornemme vår samhørighet, våre sinnstemninger – det som eksisterer uavhengig av oss og ikke bare er mellom oss – men over oss.

Det er til denne tilstanden jeg ønsker å lede deltagerne, slik at de begynner å føle at når mennesker påvirker hverandre riktig, vil et informativt, styrende felt dukke opp – og om en forsøker å vedbli innenfor det, begynner det å kommunisere med en fra den andre siden. Da vil en gradvis begynne å arbeide for å avdekke og fornemme det mer – og det er avdekkelse av skaperen. Skaperen er en energi – et eneste enormt felt som styrer oss.

Fra den virtuelle leksjonen, 8/7/12

Kommentarer / Spørsmål