Kongressen begynner med vår etterspørsel

Spørsmål: Vi nærmer oss siste runde før kongressen. Hvordan skal vi klare å holde på intensjonen?

Svar: For det første er det ikke slik at vi skilles ad; vi er alle sammen. Fra i dag av må vi forberede oss maksimalt på samhørighet; vi må la samholdet løfte seg og leve i det nå. I motsetning til en forelesing på skolen, begynner ikke kongressen når klokken ringer. Den svever allerede over oss, og alle våre venner over hele verden føler det allerede. Vi må forberede oss mer og mer. Vi må gjøre en innsats for å oppnå samhold, og hver eneste dag må være en oppnåelse for oss akkurat som i Arava-ørkenen.

Det vil selvsagt også komme nedturer. Vi har aldri hatt en vellykket første dag under kongresser. Selv etter følelsesutbruddene under det kulturelle programmet, ønsket ikke folk å komme tilbake neste morgen. Dette er bra. Det kan ikke være annerledes.

La oss derfor håpe på at vi i løpet av de neste dagene vil gå gjennom alle nødvendige forberedelser, også forstyrrelsene, avvisningene og bitterheten slik at de tre kongressdagene vil fylle oss med inspirasjon og samhold. La oss ikke kaste bort tiden, vi har alle de nødvendige verktøyene for å unngå dette. Denne gangen har vi gjort enorme forberedelser, spesielt internt.

Nøkkelen er tillit. La hvert eneste menneske holde sin venn oppe – ellers vil det felles Kliet splittes i flere deler. Ta tak i hverandre, og ikke gi slipp.

Fra del fire av Den daglige kabbalaleksjonen 2/12/2011, «The Peace»

Kommentarer / Spørsmål