Kongressen starter

Spørsmål: Kongressen starter allerede! Hvilken stemning bør det være rundt den, mens vi foretar de siste forberedelsene?

Svar: Alt vi trenger er følelsen av samhørighet – og ingenting annet. Utfra eksempelet til det spirituelle fosteret kan vi se at det er omringet av massevis av materie – og det eneste som mangler er formen, som vi tar fra lyset, fra skaperen. Jo mer vi ønsker skaperens form i mottakerønsket – i henhold til det vil vi bli kalt «mennesker» (Bnei Adam).

Ønsket om å ta skaperens form kalles «bønn«. Og det virkeliggjøres gjennom forbindelsen mellom oss, når alle ønsker å knytte seg sammen for å utfylle hverandre for å ta menneskelig form!

Og da blir det klart at ingen er overflødig og ingen mangler. Knytter vi riktig sammen alt vi har fått ovenfra, fullfører vi oppdraget vårt og oppnår den menneskelige formen. Vi har nå alle forutsetninger til å oppnå dette og jeg håper virkelig at vi ikke går glipp av denne anledningen vi har fått.

Alle må annulere seg overfor vennene. Da blir selv begynnerstudenten som en baby blant alle de andre. Han forstyrrer dem ikke og kommer inn sammen med alle. Man kaster ikke småbarn ut, vi tar dem med oss! Annulerer du deg overfor andre, forplikter du dem til å ta vare på deg.

Fra leksjonen i Baal HaSulams bok, «Talmud Eser HaSefirot», 21/3/12

 

Kommentarer / Spørsmål