Konstant omsorg

Spørsmål: Hva bør vi legge hovedvekt på: en venns fysiske helse og materialistiske velbehag, eller viktigheten av målet?

Svar: Vi må vise vennen så mye omtanke som mulig for hans fysiske og spirituelle velbehag. Problemet er vår spesifikke tilstand med begrensede ressurser. Store avstander skiller oss, vi er omgitt av utenforstående og vi har rådighet over ulike muligheter. 

Men en venn må kunne føle at dere har omsorg for hele hans fysiske og spirituelle liv. Dere er alle klar til å frigjøre ham fra alle bekymringer. Da dør egoismen hans og det kommer en tilstand der han føler seg på et luftskip, skapt av omsorgen fra dere.

Fra den virtuelle leksjonen, 30/12/12

Kommentarer / Spørsmål