Korreksjon gjennom den helhetlige kraften i naturen

I nyhetene: ”Verdensbefolkningen er forespeilet å passere 9 milliarder før 2050, og vil deretter nå 10,1 milliarder innen århundreskiftet om nåværende fødselsrater fortsetter som forventet.” (Kilde: un.org)

”Matproduksjonen må dobles innen 2050 for å møte etterspørselen til verdens voksende befolkning, og man vil trenge innovative strategier for å overvinne sult, som allerede påvirker mer enn 1 milliard mennesker i verden.” (Kilde: un.org)

”Menneskehetens økologiske fotspor – etterspørselen som menneskene setter for den naturlige verden – har økt så mye at jorden ikke er i stand til å skape fornybare ressurser i samme grad som vi bruker dem.” (Kilde: Footprintnetwork.org)

“Økologisk overforbruk betyr at menneskeheten lever i overkant av planetens kapasitet til å forsørge oss. I dag er fokuset på karbon, men klimaendringer skjer også på andre områder der vi nærmer oss kritiske grenser: innen fiskeri, skogbruk, jordbruksavlinger og vann.” (Kilde: Footprintnetwork.org)

Min kommentar: Vi har gått over grensen og holder allerede på å falle ned i en avgrunn. Våre metoder kan ikke stanse dette fallet. Om vi begynner å bygge et helhetlig, ærlig samhold mellom oss, om vi søker likhet med naturen, vil vi tiltrekke oss påvirkningen fra de helhetlige kreftene i naturen og fortsette vår fornyelse.

De helhetlige kreftene i naturen er milliarder ganger sterkere enn de kreftene som påvirker oss, men de er skjult fra oss på grunn av at det finnes et vilkår om likhet: Våre egenskaper samsvarer ikke med dem.

Om vi derimot ønsker å samle alle i ett eneste system, vil vi begynne å tiltrekke oss kreftene som finnes skjult i dette systemet. De vil korrigere oss i henhold til dem, inkludere oss i dette systemet og føre til endringer i hele verden på hvert eneste nivå – på det uorganiske, det organiske og det bevegelige (animalske).

Det er nødvendig å forstå at kreftene i den helhetlige virkeligheten forårsaker alle symptomene av den mangfoldige krisen i vår verden, og det er bare de som kan korrigere den.

Kommentarer / Spørsmål