Livets formel

thumbs_laitman_214Spørsmål: Hvorfor skal jeg studere kabbalas visdom? Hva vil det gi meg?

Svar: Å studere kabbala hjelper oss til å forstå hvor vi er. Vi eksisterer i et spesielt program i naturen, i et matrix som styrer oss. Og gjennom en gjensidig sammenkobling kan også vi styre.

Men dette gjelder kun der hvor vi forstår hvordan man påvirker det, og ikke bare for å forbedre vår fysiske skjebne, men for å oppdage livets mening. Et nøyaktig og permanent eksistensielt program ble satt inn i hver og en av oss, og i oss alle fra begynnelsen. Hvis vi ser på den menneskelige historien, ser vi at alt har utviklet seg i henhold til et spesielt program, som ingen av oss har planlagt fra begynnelsen. Vår skjebne var skrevet fra begynnelsen av, men en person vet ikke hva som vil skje i morgen.

Spørsmål: Finnes det en måte å få denne kunnskapen?

Svar: Ja det finnes. Kabbalas visdom ble spesielt gitt til oss for å oppdage vår skjebne. Mennesker kommer ikke bare til kabbalas visdom for å oppdage sin skjebne, men også for å korrigere den. Kabbalas visdom er livets visdom, det er klargjort for alle og det er en personlig vei her, for ethvert individ.

Spørsmål: Med andre ord, kabbalas visdom er en formel man kan kalkulere skjebnen til hver enkelt person med?

Svar: Helt klart, jeg og mine studenter studerer kabbala. Det er mer eller mindre universelt for alle, men det virker forskjellig for alle når man bruker det.

Fra webinaret zahav.ru 10/2/16

Kommentarer / Spørsmål