Lokalisering av en ny verden

Spørsmål: Hvordan føles det å motta Torah?

Svar: Du føler at holdningen din overfor andre forandres. Du begynner å innse at det er akkurat der, i forholdet med andre, midt mellom dem, er stedet for en ny verden, nye tilstander, ny utvikling på et høyere nivå.

Ved å etablere innbyrdes forbindelser, former vi den tredje faktoren mellom oss; den øvre. Dette er sjelen, dette er skaperen som vi fremkaller. Det er den øvre virkeligheten som ikke er lokalisert på hvilket som helst sted, men akkurat mellom oss i form av midtlinjen.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 1/5/13, «The Mutual Guarantee»

Kommentarer / Spørsmål