Man kan ikke kjøpe seg lykke

Kronikk: (Robert Skidelsky, medlem av det britiske House of Lords, professor emeritus innen politisk økonomi ved Warwick University, english.aljazeera.net): ”Den vestlige sivilisasjonen er stadig mer utilfreds, nedtrykt som et resultat av et system av motivasjonsfaktorer som er essensielle for å akkumulere velstand, men den undergraver vår kapasitet til å nyte den. Kapitalismen er kanskje nær ved å bruke opp sitt potensial for å skape et bedre liv – i det minste hos de rikeste landene i verden…

”Materielle vinninger vil kanskje fortsette, selv om det er bevist at de ikke lenger gjør mennesker lykkelige.

”Jeg sier ikke dette for å nedvurdere kapitalismen. Den var og er et fantastisk system for å overkomme mangler. Ved å organisere produksjon på en effektiv måte, og å rette den mot en utvikling av velferd i stedet for makt, har den løftet en stor del av verden ut av fattigdom.

”Hva skjer med et slikt system når mangler blir til overflod? Bare fortsetter man å produsere mye av det samme, og å stimulere kunstige appetitter gjennom nye innretninger, entusiasme og oppgløddhet? Hvor mye lengre kan dette fortsette?

”Dette inspirerte den amerikanske måten å leve på, der det alltid er pengene som bestemmer. Enden på kapitalismen betyr bare enden på behovet for å høre på den. Menneskene vil begynne å nyte det de har i stedet for å alltid ønske seg mer…

”Økonomiske tjenester vil forsvinne, siden de rike ikke alltid ønsker å bli rikere.

”Å ikke oppfordre til grådighet er kun sannsynlig i de land der innbyggerne allerede har mer enn de trenger. Selv her har mange mennesker fremdeles mindre enn de trenger. Beviser tyder på at økonomier vil bli mer stabile og at innbyggerne vil bli lykkeligere om velstanden og inntektene var mer likt fordelt.»

Min kommentar: Ingen forutså at vår natur, vår egoisme ikke ville utvikle seg til evig tid, og plutselig, for første gang i historien, vil den begynne å endre seg og gå fra å være individuell egoisme til egoisme som er generell, helhetlig og globalt avhengig, og menneskene vil føle tomhet der de tidligere fikk individuell, egoistisk tilfredsstillelse. De som fremdeles løper etter ”penger = lykke”, vil fort forstå at de tidligere metodene for å oppnå denne ”lykken” ikke fungerer siden verden er blitt helhetlig og global.

Kommentarer / Spørsmål