Man må være både drosjesjåfør og president

Spørsmål: Maggi skriver: «Forklar for meg hvorfor det er at jo nærmere man er til makt, jo lenger borte er man fra harmoni? Hvorfor har den allmektige Gud skapt oss på en sånn måte at en drosjesjåfør forstår bedre enn en president hva harmoni er?»

Svar: 🙂 Utvilsomt! Dette er fordi en president er korrupt. Kongen, presidenten, huseieren, samme hvem og hvordan, han er korrupt i samme utstrekning som sin stilling, han ser ikke lenger verden direkte. Det er som et lite barn som alle elsker og beundrer, han ser ikke verden. Skulle han bli mobbet over tid, ville han ikke vite  hvor han skal gå hen og hva han skal gjøre med seg selv. Problemet med å være foreldre er å finne en gyllen middelvei her.

Spørsmål: Hva er denne midtens vei? Presidenten må ikke miste håpet…

Svar: Man må læres opp sånn at han takler både anerkjennelse og motgang, men holde seg på midten. Det er svært krevende!

Spørsmål: Organiserer han både belønning og straff selv? Betyr det at han ser kritisk på sitt eget arbeid?

Svar: Ja. Han skulle skape seg en omgivelse som hjelper til med å holde ham på rett vei. Han må alltid bøye seg for disse omgivelsene, og hele tiden rette seg inn mot resultatet. Han må være både «drosjesjåfør og president» samtidig.

Spørsmål: Vil det gjøre ham til en god president?

Svar: Ja, det vil det.

Spørsmål: Slike eksempler har det vært opp gjennom historien, har det ikke?

Svar: Dette er unike personligheter. De er romantikere eller filosofer som fra begynnelsen hadde dette til hensikt.

Spørsmål: Vil vi noen gang komme til å oppleve dette?

Svar: Dette vil ikke kunne skje før vi har oppfostret en ny generasjon. Dette var det som skjedde i de store kongenes tid, Salomos og Davids tid.

Spørsmål: Kan du nevne et hovedprinsipp for en sånn oppdragelse?

Svar: Det er når man hever seg over sin egoisme og ser på verde utifra det felles beste, og ser sammenhengen fra skaperen og videre gjennom seg selv.

Spørsmål: Blir han en som leder denne kraften gjennom seg da?

Svar: Ja, da blir han nettopp det som en konge skal være.

Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 3/31/22

Kommentarer / Spørsmål