Mellom to verdener: Den øvre og den nedre

Persepsjon av virkeligheten er det viktigste emnet fordi et menneske ønsker å vite i hvilken virkelighet han eksisterer, hvilken verden han er født i.

Hvordan den øvre verden og den nedre verden er bygd, hvordan de eksisterer, hvilke krefter som kontrollerer dem, grunnen til at de eksisterer, hva det fører det til, retningen alt beveger seg i – alt dette må vi finne ut. Dette er grunnen til at riktig persepsjon av virkeligheten er så viktig.

For å gjøre det enkelt å forstå kan vi si at det finnes to verdener: Den øvre verden og den nedre verden, eller den åndelige verden og den fysiske verden. I den fysiske verden, den vi føler med våre fem sanser, der eksisterer vi i forhold til tidens strøm.

Tiden er vår indre følelse, og ifølge vår følelse skjer alt på bestemte tidspunkt. Vi assosierer tidens strøm med forskjellige ytre faktorer, slike som solen, månen, stjernene og tidligere hendelser som gir oss en generell følelse av fortid.

Vi vet ikke hva den øvre åndelige verden er, men i følge Kabbalistenes fortellinger, folk som har oppdaget de øvre verdener, opererer andre former for tid og eksistens der. Vi kan avsløre dem, føle og eksistere i dem, og på den måten vil vi nå den evige og perfekte realitet der det ikke er begynnelse og ingen slutt. Der er vi til ovenfor tid, sted og all bevegelse.

Den åndelige virkelighet finnes utenfor tid, bevegelse og rom, og den fysiske verden er innenfor tid, bevegelse og rom. Siden våre sanseorganer baserer seg på persepsjon av fysiske systemer og koordinater, det vil si tid, sted og bevegelse, føler vi bare denne realiteten.

Vil vi føle den sanne åndelige realitet, må vi løfte vår forståelse ved å utvikle andre sanseorganer. Da vil vi ikke lenger føle realiteten som fysisk bevegelse i kroppslig tid, men vi føler den i spirituell form, og det er slik vi vil leve. Zohar skriver at åndelig tid er bestemt av endringer av form og nivåer som er over sted og tid.

Det er svært viktig å tenke seg inn i, imaginere, hva den øvre åndelige verden er, der som er over tid, bevegelse og sted, hvordan vi kan føle den, leve i den og forbinde alt som er der med vår fysiske verden. Da kan disse to verdener bli en verden for oss.

Når vi fatter hva tid basert på forandring i form og nivåer betyr, vil vi forstå hva den fysiske verden er og hva den åndelige verden er, og hvordan disse to verdener henger sammen med hverandre. Vi vil også forstå hvorfor vi er skapt med sans for den fysiske verden, og hvorfor vi må stige opp fra denne verden til den som er over oss, den spirituelle verden. Slik vil vi føle oss mellom to verdener – den over oss og den som er under.


Fra the Daily Kabbalah Lesson 1/27/23, Zohar for All “Introduction to The Book of Zohar,” “On the Night of the Bride”

Kommentarer / Spørsmål