Menneskehetens globale problemer

Kronikk: M. Delyagin, forskningsdirektør ved Institutt for globaliseringsstudier (IPROG), kapitalrus.ru): Den globale finanskrisen er bare et bevis på menneskets helhetlige endring mot en radikalt ny samfunnsstruktur.

Teknologier for informasjonsbehandling løftet fram en liten gruppe til en lederelite. Som en følge av dette har 70 prosent av befolkningen blitt overflødige, og må brukes enten fysisk eller sosialt. Global kommunikasjon har blitt den mest suksessrike forretningen: Å skape en offentlig mening. Dette endrer menneskets utviklingsmåte kvalitativt: Mens menneskeheten tidligere, opp gjennom historien, utviklet seg gjennom å endre de naturlige omgivelsene, må de i dag begynne å føle behovet for å endre seg selv for å kunne overleve.

Derfor vil ikke alle tidligere utviklede vitenskaper som har eksistert fram til i dag være i stand til å hjelpe oss i vår videre utvikling, men de vil heller hindre den siden de tilhører hele menneskeheten. Faktum er at det i dag ikke er verden som må endres, men mennesket selv, noe som taler for at man avviser vitenskapen og den tekniske revolusjonen.

Forenklede kommunikasjoner fjerner styresmaktenes systemer, og verdens sivilisasjonssamfunn blir nå tilkalt for å presse verdens styresmakter. Global markedsføring har gitt menneskeheten behov for å strebe etter et større forbruk, noe som resulterer i spenninger, terror og migrasjon.

Alvoret i verdens finanskrise blir undervurdert på grunn av mangel på forståelse av at det gamle paradigmet i den globale utviklingen må gå sin gang. Det er på tide med et kvalitativt, nytt, globalt økonomisystem. Menneskehetens integrering har passert kapasiteten for å kontrollere den, og den krever at vi tar et skritt tilbake og bygger den opp igjen på en slik måte at vi klarer å styre den. Dette kan vi få til ved å forenkle dens utviklingsprosess.

Vi må samles til en intellektuell revolusjon for å forme en ny type bevissthet som kan lede menneskeheten ut av fordervelsen, ikke gjennom å bruke den opp, men heller ved å gjøre den kollektive prosessen lettere.

I den nye epoken i den menneskelige utviklingen er det nødvendig å gjøre følgende:

1. Forstå essensen i det nye nivået av menneskets utvikling.

2. Definere modellen til den menneskelige utviklingen som vil komme.

3. Definere viktige problemstillinger (utfordringer) ved å kreve en løsning som vil forme prosessen til det menneskelige samfunnet innenfor parametrene i denne modellen.

4. Utarbeide spesifikke retningslinjer og regler for internasjonale organisasjoner, styresmakter og bedrifter.

5. Forme og målrette det offentliges og elitens meninger mot å finne balansen i den menneskelige utviklingen i den nye utviklingssituasjonen.

Kommentarer / Spørsmål