Menneskehetens hovedproblem

thumbs_laitman_600_04Spørsmål: Hva må vi gjøre slik at vi kan leve et liv fult av jordiske gleder?

Svar: Vi vil ikke være i stand til å leve et liv fullt av jordiske gleder. Verden forverres mot en vanvittig tilstand. På den ene siden, er det ikke noe problem å gi mat til hele verden ved å fordele maten til alle. Vi kan ganske enkelt fordele alt som finnes i denne verden fordi produksjonen av sko, klær, møbler og bygninger ikke er så dyrt lenger.

Problemet er at menneskeheten ikke er organisert på riktig måte. Vi lever i en negativ verden, en enestående situasjon i menneskets historie. Derfor tror jeg at den eneste forestående truselen i denne verden er vår manglende evne til å forme oss selv for å oppnå et godt liv.

Kommentarer / Spørsmål