Menneskets oppgave er å være en kanal for lyset

Dr. Michael Laitman   «Så skal du kalle din bror Aron ut av Israels mengde, og la ham trede fram for deg, både han og hans sønner, og sette dem til prester for meg – Aron og Nadav og Avihu, Elieser og Itamar, Arons sønner.» (2. Mosebok, 28,1) 

«Aron, din bror, og hans sønner» er en del av de høyere ønskene til en person som han må heve og forme i seg selv i en slik form at han med deres hjelp fornyer kontakten med resten av sine egenskaper og skaperen.

Skaperen snakker bare med Moses som blir kanalen mellom ham og Aron og hans sønner, og dette brukes i sin tur som kanaler fra Moses til alle andre. Alt er gjort hierarkisk fra ovenfor til nedenfor.

Spørsmål:  Når blir en person en kanal for lyset?

Svar: Man blir en kanal når ens personlige punkt som har å gjøre med hva som er over og hva som er under er avdekket. Det vil si, hvis en person har en sjel, er den delt i to halvdeler, og midt mellom de to halvdelene har han valgfrihet.

En persons frie valg er at alt som ovenfor dette punktet må han gi oppover, og alt som er under det, gir han nedenfor. Og han er bare opptatt med dette, uten å ønske noe for seg selv. Og dette er strukturen som kalles Adam (menneske).

Tross alt, vår fysiske kropp er ikke et menneske i spirituell forstand, men i ordene til Friedrich Engels, en protein-form for eksistens.

Til syvende og sist er rollen til hvert menneske i denne verden å bli en kanal for lyset. Det er fordi man bare på denne måten samler hele verden inn i en hel enhet der ingenting er tilbake av enhver, bortsett fra en beslutning om å tilhøre fortiden og fremtiden. Gjennom denne samhørigheten former alle menneskene seg inn i neste naturtilstand som kalles sjelen. Og det som fyller den kalles det øvre lyset eller skaperen.
[125789]
Fra KabTV’s Secrets of the Eternal Book 19/8/13

 

Kommentarer / Spørsmål