Min sjel er i andre

Som Baal HaSulam sier i sin artikkel «600 000 Souls«, finnes faktisk kun èn sjel, ett ønske, Malchut i Ein Sof (uendelighet). Lyset som trenger inn via skaperen er stemplet i mottakerønsket og dette gir det dets forskjellige egenskaper, men i en motsatt form. Da må mottakerønsket heve seg over sin form, som er motsatt lyset og ligne det. Motsattheten vedblir; faktisk skaper den en slik intensitet, en slik kontakt, at ønsket blir istand til å trenge inn i lyset, å erobre det og absorbere det. Nå finnes det rom for det.

Så det finnes kun ett ønske og om det opptrer i ulike ord, er det fordi vi oppnår det stykkevis og ikke engang i stykker, men i bittesmå smuler av selvrealisering.

Det er som et holografisk bilde, der alle dets komponenter inkluderer alt som er i det (M), men i mindre skala (m). Alle detaljene er tatt vare på, men de mister den innledende nøyaktigheten. De første ti Sefirot er her, men klarheten er forskjellig.

Spørsmålet er: Hvis det kun finnes èn sjel, hvorfor er vi så ulike hverandre? Hvis det er tilfellet, må alt være mye enklere – den samme sjelen blir mindre og linjene blir «tåkete».

Men det er ikke det som skjer – det virker annerledes for alle, siden alle har roten til sin egen sjel. Vi oppnår, med andre ord, den ene felles sjelen i ulike «vinkler», ved vår gjensidige innlemmelse i alle.

Det er fordi punktet i hjertet faktisk befinner seg over mottakerønsket, i andre. Det er den spirituelle roten til den individuelle sjelen, mens ønsket ikke har noen verdi i seg selv. «De andre», derimot, er det samme konseptet for alle. Det er Adam HaRishon (første mennesket). Derfor oppnår vi alle det samme, men fra ulike perspektiver, til de kobler. Dette gjøres slik at vi kan hjelpe hverandre med å oppnå giveregenskapen.

Nå tilskriver jeg sjelen min til mottakerønsket, som faktisk ikke eksisterer. Min sjel befinner seg i andre og jeg er nødt til å arbeide utenfor ønsket, utenfor meg selv, «på utsiden av huden min», ved å oppnå evne til å gi, giverbeholdere. Jeg tar ønsket til andre og mottar MAN  (en forespørsel om korreksjon) fra dem og sørger for at de får det de ønsker. Slik utvikler jeg sjelen min, tilbøyeligheten min, lengselen utover…

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 9/1/13, «600 000 Souls»

Kommentarer / Spørsmål